Výškové práce

Pomocí horolezecké techniky jsme schopni pracovat na jakýchkoliv místech a nabízíme Vám provedení veškerých prací ve výškách, hlubinách nebo v jiném nesnadno dostupném prostoru. Pro specialisty naší firmy neexistují nepřístupná místa nebo neřešitelné problémy. Výškové práce však rovněž provádíme ve volném prostoru a na bežných místech. Výhodami nabízených prací je, že při nich není třeba lešení, což umožní operativní, rychlé a ekonomické provedení zakázky. Jelikož se obejdeme bez lešení, znamená to rovněž, že váš dům, firma, obchod není během prací ukryt zrakům Vašich zákazníků. Nezanedbatelným přínosem pro Vás je minimální omezení přístupnosti a provozu Vašeho objektu.

Kromě prací na nepřístupných místech však nabízíme také veškerou i bežnou údržbu jakéhokoli domu od komínu, štítu až po fasádu, při které jsou kladeny zvýšené nároky na fyzickou a psychickou zdatnost řemeslníků. Jsme připraveni, v případě speciálních činností níže neuvedených, plně spolupracovat se zákazníkem a najít řešení k plné spokojenosti. V případě větší zakázky vypracujeme písemnou nabídku.

Zajišťované služby

Mytí, úklid, čištění, sanace, ...

 • obkladů, oken, nepřístupných skleněných ploch fasád a světlíků,
 • vyklízení půd a těžko přístupných prostorů,
 • tlakové mytí a čištění obvodových plášťů budov a konstrukcí,
 • nepřísupných míst průmyslových rozvodů (vzduchotechniky, médií,...),
 • betonových konstrukcí (komíny, přehrady, sila, mosty,...),
 • zásobníků sypkých (obilná sila, pekárny,...) nebo tekutých (mazut, asfalt,...) hmot,
 • konzervace nerezových a aluminiových prvků objektů,
 • zprůchodňování odpadů a odtoků včetně dešťových žlabů a svodů,
 • odstraňování ptačího trusu,
 • atd.

Malby, nátěry, ...

 • komponentů objektů (žlaby, okapy, svody, lišty, parapety,...),
 • střech, fasád, atik a hangárů,
 • ocelových konstrukcí, komínů, přemostění,
 • jeřábů, stožárů a sil,
 • klempířských prvků a potrubí ve výškách,
 • atd.

Zimní práce, ptačí zábrany, ...

 • Odstraňování sněhu, rampouchů a ledu ze střech, říms, okapů,...
 • Ochrana objektů proti usedání ptactva instalací zábran (síťový systém, hrotový systém, repelentní tmel,...).
 • atd.

Fotografické práce

    Zajišťujeme veškerou fotografickou dokumentaci z výšek a ve výškách (foto i video). Pro potřebu zákazníka můžeme zajistit i uložení nafocených informací v digitální formě na CD-ROM.

Kácení, demolice, ...

 • Kácení a prořez stromů i na těžko dostupných místech (zástavba, blízkost vedení el. energie,...).
 • Demolice různého typu objektů a komínů postupným rozebíráním materiálů.
 • Odstraňování veškerých nepevných částí omítek.
 • atd.

Zateplování, ...

Pro zákazníky provádíme zateplování budov, světlíků a výrobních prostor včetně oprav zateplení.

Údržba, opravy, rekonstrukce, ...

 • rovných střech přitavením asfaltových pásů,
 • fasád a štítů i historických budov,
 • kostelních, hradních a zámeckých věží,
 • spárování panelových domů i výškových budov,
 • komínů (omítání, štukování, betonování věnců,...),
 • hromosvodů, krytiny, klempířských prvků, skel, těsnění,
 • atd.

Instalace, montáže, demontáže, ...

 • reklam, reklamních ploch, panelů a transparentů,
 • jakékoliv techniky (kamer, osvětlení, čidel,...) v prostoru,
 • satelitů, antén jednak na střechy, ale i na kolmé stěny,
 • oplechování hal, opláštění objektů, klempířských prvků, hromosvodů,
 • dekoračních prvků, předmětů a vlajkových žerdí, zabezpečovacích sítí,
 • veřejného osvětlení a rozhlasu, zatemnění,
 • atd.

Odborná způsobilost

Námi používané vybavení a zařízení pro bezpečnou práci ve výškách má vždy vydáno prohlášení o shodě v souladu s platnou legislativou, je schváleno Státní zkušebnou, odpovídá příslušným normám ČSN, ČSN EN a dalším právním předpisům.

Provádění veškerých výškových prací je realizováno vlastními prostředky pomocí specialistů, vyškolených ve smyslu platných vyhlášek ČÚBP a ČBÚ

Všichni pracovníci mají platné školení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Sídlo firmy

Luboš MACHÁČEK
Terezy Novákové 1283/64
621 00 Brno

IČO: 462 40 322

tel: 603 279 719
lubos.machacek@volny.czZabýváme se komplexem činností v oblasti úklidu, čištění a dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, institucích a kancelářských objektech.